PROGLAŠENO VANREDNO STANJE U KATASTARSKIM OPŠTINAMA ČENTA, PERLEZ, KNIĆANIN, BELO BLATO, MUŽLJA, ELEMIR I ARADAC

U Gradskoj kući nedavno je održana sednica Gradskog štaba za vanredne situacije grada Zrenjanina kojoj je prisustvovao direktor VPD „Srednji Bnat“ Zrenjanin.

Tom prilikom na predlog prisutnih verifikovana je Odluku o proglašenju vanredne situacije na delu teritorije Grada Zrenjanina, odnosno u katastarskim opštinama Čenta, Perlez, Knićanin, Belo Blato, Mužlja, Aradac i Elemir komandanta štaba gradonačelnika Čedomir Janjića.

Vanredna situacija u navedenim katastarskim opštinama proglašena je zbog posledica velikih količina padavina u mesecu maju, kada je palo tri puta više padavina od višegodišnjeg proseka, što je prouzrokovalo zasićenost zemljišta, a nakon čega su usledile i junske padavine, u količinama četiri puta većim od višegodišnjeg proseka. Kanalska mreža u tom trenutku nije mogla da primi toliku količinu suvišnih voda, jer nije projektovana za tako ekstremne padavine.
Gradski štab takođe navodi u odluci da nadležni organi i preduzeća treba da preduzmu neophodne mere i aktivnosti na otklanjanju posledica ovakve vremenske pojave u navedenim katastarskim opštinama i to u što kraćem vremenskom periodu.
Tokom sednice se moglo čuti i da su nepogode najviše pogodile potiski deo gradske teritorije, gde je zemljište lošijeg kvaliteta, slabije propusno i samim tim u nemogućnosti da apsorbuje velike količine padavina. Usevi na tim njivama su uništeni u ovoj sezoni, a još uvek nije moguće proceniti stanje zemljišta za naredne cikluse proizvodnje. Takođe, navedeno je i da su crpne stanice neprekidno radile punim kapacitetom, da je kanalska mreža prohodna, podzemne vode na normali, ali da, jednostavno, velika količina vode nije imala gde da otekne.

Saopšteni su i podaci da je crpna stanica Čenta od 31. maja do 13. juna ispumpala 2 miliona kubika vode, crpna stanica Elemir – Aradac 600 hiljada kubika i crpna stanica Belo Blato 1,8 miliona kubika vode, što su količine koje se ne pamte na tim prostorima.

O nama

Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.
Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.
Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.

Kontakt

 • Adresa:

  Slobodana Bursaća 1a
  23 000 Zrenjanin
  Republika Srbija

 • Tel/fax:

  023/530-610

 • e-mail:

  srednjibanat@vodoprivredazr.rs
  dtdzr@ptt.rs

Posetite nas

Izrada web sajta Progressive Media