RADOVI NA SISTEMIMA ZA ODVODNJAVANJE MUŽLJA-LUKINO SELO I ELEMIR-ARADAC

U okviru radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Srednjeg Banata radovi se izvode na nekoliko sistema za odvodnjavanje.

Na sistemu Mužlja-Lukino Selo, koji pripada katastarskoj opštini Mužlja vrše se radovi na tarupiranju i izmuljenju kanala u dužini od 12 070 metara kanalske mreže, razastiranje zemljanog materijala i postavljanje propusta.

Isti radovi se izvode i na sistemu Elemir-Aradac u dužini od 15 950 metara kanalske mreže, na teritoriji katastarske opštine Aradac.

Investitor radova, koji će biti završeni u narednim danima, su Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“, Autonomna pokrajine Vojvodine i Grad Zrenjanin.

O nama

Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.
Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.
Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.

Kontakt

 • Adresa:

  Slobodana Bursaća 1a
  23 000 Zrenjanin
  Republika Srbija

 • Tel/fax:

  023/530-610

 • e-mail:

  srednjibanat@vodoprivredazr.rs
  dtdzr@ptt.rs

Posetite nas

Izrada web sajta Progressive Media