U TOKU RADOVI NA DVONAMENSKOM SISTEMU „JANKOV MOST“

Nakon završetka radova na dvonamenskom sistemu „Međa“ i njegovog puštanja u rad aktivirana su gradilišta u Jankov mostu i Itebeju, koji se odvijaju utvrđenom dinamikom.

Na izgradnji dvonamenskog sistema „Jankov most I“ i „Jankov most II“ su urađene kompletne cevaste ustave, a trenutno su u toku zemljani radovi koji podrazumevaju uređenje inspekcione staze i mašinsko izmuljenje kanala.
Zavrsetak radova na ovom sistemu je predviđen za polovinu jula, a nakon njegovog puštanja u rad navodnjavaće se i odvodnjavaće oko 650 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Ukupna vrednost ovog projekta je 313 hiljada evra, naručilac radova je JVP „Vode Vojvodine“, a izvođač je VPD „Srednji Banat“ Zrenjanin.

O nama

Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.
Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.
Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.

Kontakt

  • Adresa:

    Slobodana Bursaća 1a
    23 000 Zrenjanin
    Republika Srbija

  • Tel/fax:

    023/530-610

  • e-mail:

    srednjibanat@vodoprivredazr.rs
    dtdzr@ptt.rs

Posetite nas

Izrada web sajta Progressive Media