UPRKOS VISOKIM TEMPERATURAMA PROJEKTI SE NESMETANO REALIZUJU

U toku su radovi radovi na redovnom održavanju i funkcionisanju vodnih objekata na teritoriji Srednjeg Banata na sistemima za odvodnjavanje Karađorđevo-Molin, na podsistemu Dušanovac, koji pripada katastarskoj opštini Banatski Despotovac i na sistemu za odvodnjavanje Oređ – Bele Bare – Sutjeska, koji pripada katastarskoj opštini Sutjeska.

Na podsistemu Dušanovac u okviru od 30 dana, koliko će se izvoditi radovi, vršiće se radovi tarupiranja vegetacije i izmuljenje bagerom, pri čemu će biti urađena deonica duga oko 20 kilometara i 20 cevastih propusta koji će omogućiti nesmetano cirkulisanje vode kroz kanalsku mrežu.

Realizacija radova na sistemu Oređ – Bele Bare – Sutjeska, koji će trajati 15 dana, obuhvata mašinsko tarupiranje vegetacije bagerom na kanalskoj mreži u dužini od 12 kilometara i izradu 7 cevastih propusta.

Vrednost projekta na sistemu Dušanovac je 10 miliona dinara, dok je na sistemu Oređ – Bele Bare – Sutjeska je 1 500 000 dinara, a investitor je Javno preduzeće „Vode Vojvodine“.

O nama

Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.
Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.
Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.

Kontakt

 • Adresa:

  Slobodana Bursaća 1a
  23 000 Zrenjanin
  Republika Srbija

 • Tel/fax:

  023/530-610

 • e-mail:

  srednjibanat@vodoprivredazr.rs
  dtdzr@ptt.rs

Posetite nas

Izrada web sajta Progressive Media