Završeni radovi na sistemu za odvodnjavanje Mužlja – Lukino selo

Radovi na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina, na sistemu za odvodnjavanje Mužlja – Lukino selo koji pripada katastarskoj opštini Mužlja su završeni.

Sistem za odvodnjavanje Mužlja – Lukino selo

U okviru ovog projekta izvršena je sanacija 6.17 kilometara kanalske mreže, pri čemu su obuhvaćeni su geodetski radovi, mašinsko uklanjanje biljne vegetacije, uređenje inspekcione staze, izmuljenje kanala bagerom i mašinsko razastiranje izmuljenog materijala.
Cilj ovih radova je da se obezbedi potpuno funkcionisanje kanalske mreže i nesmetano obavljanje poljoprivrednih radova na okolnim poljoprivrednim parcelama.
Vrednost radova je 6,458,508.72 dinara sa PDV-om, u projektu sufinansiranja ovih radova učestovali su Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Grad Zrenjanin.

O nama

Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.
Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.
Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.

Kontakt

 • Adresa:

  Slobodana Bursaća 1a
  23 000 Zrenjanin
  Republika Srbija

 • Tel/fax:

  023/530-610

 • e-mail:

  srednjibanat@vodoprivredazr.rs
  dtdzr@ptt.rs

Posetite nas

Izrada web sajta Progressive Media