Категорија: Mediji o nama

NIVO VODOSTAJA NA TAMIŠU STABILAN

Nakon što je 01. jula ukinuta redovna odbrana od poplava, nivo vodostaja na reci Tamiš kod naseljenih mesta Jaša Tomić i Sečanj je u konstantnom opadanju.

 

Prema današnjim merenjima na vodomerima u 06 časova, nivo vode kod Jaše Tomić iznosio je 206 santimetara, a kod Sečnja 320 santimetara.

Podsećanja radi, odbrana od poplava na Tamišu uvedena je 19. juna, kada je vodostaj kod Jaše Tomića 22. juna dostigao čak 740 centimetara, zbog čega je nekoliko dana na Tamišu na snazi bila vanredna odbrana od poplava.

Današnja merenja na vodomerima na reci Tamiš, u naseljenim mestima Jaša Tomić , gde je vodostaj 436 santimetara i u Sečnju, gde izmeren vodostaj iznosi 476 santimetara su pokazala da je nivo vode u stagnaciji, ali je i dalje na snazi redovna odbrana od poplava.

 

Odbrambeni deo podrazumeva desni nasip od državne granice do Sečnja od 16,30 kilometara, odnosno od Sečnja do ušća u kanal Banatska Palanka-Novi Bečej i levi nasip od državne granice do Sečnja od 14,23 kilometara, što podrazumeva deonicu od Sečnja do ustave „Tomaševac“.

Sve stručne ekupe VPD „Srednjeg Banata“ su svakodnevno na terenu, prate situaciju i preduzimaju sve neophodne mere.

Na osnovu Opšteg plana za odbranu od poplava i Operativnog plana za odbranu od poplava za 2020. godinu Vodna jedinica „Srednji Banat“ na osnovu merenja vodostaja u 07 časova, koji je iznosio +606 santimetara na merodavnom vodomeru „Jaša Tomić“, ukida se vanredna i proglašava redovna odbrana od poplava na reci Tamiš.

Mere odbrane važe za desni nasip u dužini od 16,30 kilometara od državne granice do Sečnja i levi nasip, u dužini od 14,23 kilometara, takođe od državne granice do Sečnja uz reku Tamiš.

Redovna odbrana od poplava sada je na snazi i na ustavama „Tomaševac“ i „Botoš“, a prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuje se dalje opadanje vodostaja na Tamišu, ali i poboljšanje vremenskih uslova, što će dovesti do potpune stabilizacije vodotokova na području Srednjeg Banata.
Sve stručne ekipe su na terenu, prate stanje i preduzimaju sve neophodne mere u cilju stabilizacije stanja.

RADOVI NA SISTEMU KNIĆANIN – ČENTA

Ovih dana se izvode radovi na eksploataciji i održavanju drenažnog sistema i crpnih stanica za zaštitu priobalja na sistemu za odvodnjavanje Knićanin – Čenta, koji pripada katastarskoj opštini Čenta.

 

Radovi obuhvataju tarupiranje i izmuljenje kanala bagerom i razastiranje zemljanog materijala u dužini od 43 601 metar kanalske mreže.

Cilj ovih radova je da se omogući nesmetano cirkulisanje vode kroz kanalsku mrežu i odvodnjavanje suvišnih voda sa poljoprivrednog zemljišta.

Investitor ovih radova je Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, a konačna realizacija ovog projekta se očekuje u narednom periodu.

Mehanizacija VPD „Srednjeg Banata“ ovih dana izvodi radove na redovnom održavanju i funkcionisanju vodnih objekata i vršenju poslova u oblasti vodoprivrede na sistemima za odvodnjavanje Međurečje i Karađorđe-Molin koji pripadaju katastarskoj opštini Žitište, Konak na katastarskoj opštini Sečanj i Itebej-Crnja na katastarskoj opštini Nova Crnja.

Ovi radovi obuhvataju tarupiranje i izmuljenje kanala, razastiranje zemljanog materijala i postavljanje propusta u dužini od 15 570 metara kanalske mreže.

Uporedo sa ovim projektom, izvode se i radovi na uređenju kanalske mreže za investiciono održavanje regionalnog podsistema „Nova Crnja“, na sistemu Itebej-Crnja, koji pripada katastarskoj opštini Nova Crnja, gde se izvode montaža i demontaža pumpnih agregata i postavljanje i uklanjanje privremenih zemljanih pregrada.

Investitor na realizaciji oba projekta je Javno preduzeće „Vode Vojvodine“.

Na sistemu za odvodnjavanje Mužlja – Lukino selo, koji pripada katastarskoj opštini Mužlja, u toku su radovi na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

U dužini od 16 720 metara kanala, izvršeno je tarupiranje i izmuljenje kanala razastiranje zemljanog materijala, a trenutno se radi na postavljanju propusta.

Investitor radova je Javno preduzeće „Vode Vojvodine“, a završetak radova se očekuje u narednom periodu.

Radovi na poboljšanju funkcionalnosti vodnih objekata na teritoriji Srednjeg Banata, odnosno na vodotocima Stari Begej i Tisa su nedavno realizovani.

 

Na vodotoku Stari Begej izvršeno je ravnanje prinasipskog pojasa leve i desne obale u dužini od 26 800 metara, dok je na vodotoku Tisa realizovano tarupiranje prinasipskog pojasa leve i desne obale u dužini od 42 600 metara. Investitor radova oba projekta je Javno preduzeće „Vode Vojvodine“.

Ovih dana privode se kraju radovi na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na sistemima za odvodnjavanje Mužlja-Lukini Selo, koji pripada katastarskoj opštini Mužlja i sistemu za odvodnjavanje Melenci I i II koji pripada istoimenoj katastarskoj opštini.

Na sistemu za odvodnjavanje Mužlja-Lukino Selo se izvršeno je tarupiranje i izmuljenje kanala, razastiranje zemljanog materijala i postavljanje cevastih propusta u dužini od 16 720 metara kanalske mreže.

Takođe, na sistemu Melenci I i II su realizovani isti radovi kao i na sistemu Mužlja-Lukini Selo u dužini od 2 570 metara. Investitor radova na realizaciji oba projekta je Javno preduzeće „Vode Vojvodine.

 • 1
 • 2
 • 8

O nama

Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.
Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.
Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.

Kontakt

 • Adresa:

  Slobodana Bursaća 1a
  23 000 Zrenjanin
  Republika Srbija

 • Tel/fax:

  023/530-610

 • e-mail:

  srednjibanat@vodoprivredazr.rs
  dtdzr@ptt.rs

Posetite nas

Izrada web sajta Progressive Media