VODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUŠTVO SREDNJI BANAT ZRENJANIN

DELATNOST PREDUZEĆA

Osnovna delatnost Vodoprivredng privrednog preduzeća “Srednji Banat” je izgradnja hidrotehničkih objekata (šifra delatnosti 4291), a na osnovu Zakona o vodama istovremeno obavlja vodnu delatnost uređenja vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda kao delatnost od opšteg interesa na području Srednjobanatskog okruga koji obuhvata 4 opštine, Grad Zrenjanin, Žitište, Sečanj i Novu Crnju.

Definisana je u osnivačkom aktu i odredbama Zakona o vodama, a istovremeno zavedena u evidenciji Agencije za privredne register ( APR ).

ODVODNJAVANJE

ODRŽAVANJE HMO KANALA OPTEREĆENIH OTPADNIM VODAMA

Zaštita priobalja od uspora HE “Đerdap” Kladovo

Zaštita od poplava

u našoj nadležnosti je održavanje

crpnih stanica
kilometara odbrambenih nasipa
propusta i mostova

VODNI OBJEKTI

 • NASIPI

  Nasip predstavlja linijski hidrotehnički objekat čija je osnovna funkcija zaštita naselja i okolnog terena od prodiranja vode. Grade se od prirodnih materijala, a njihova visina se reguliše u odnosu na merenja stogodišnjih vodostaja.

  U nadležnosti Vodoprivrednog privrednog društva “Srednji Banat“ doo Zrenjanin su četiri opštine, odnosno Zrenjanin, Žitište, Sečanj i Nova Crnja na čijem području je izgrađeno ukupno 309 kilometara nasipa.

 • KANALSKA MREŽA

  Kanali predstavljaju hidrograđevinske vodne objekte čija je osnovna funkcija prikupljanje i evakuacija viškova podzemnih i atmosferskih voda, koja se vrši gravitaciono.

  Preduzeće svoju delatnost na održavanju sistema za odvodnjavanje obavlja na teritoriji četiri opštine što predstavlja ukupno 263 000 hektara. U tu svrhu je ukuno izgrađeno 3 124 kilometara kanalske mreže

 • PROPUSTI I MOSTOVI

  Propusti su objekti koji se postavljanju na mestima ukrštanja kanala sa putnom infrastrukturom, i omogućuju kretanje vode ispod puteva. U zavisnosti od oblika mogu biti cevasti propusti kružnog ili četvrtastog poprečnog preseka.

  Dužina propusta zavisi od širine puta ispod kog prolaze. Na kanalskoj mreži koja je pod ingerencijom VPD “Srednji Banat” se nalazi 2 200 propusta i mostova.

 • CRPNE STANICE

  Osnovna funkcija crpnih stanica je odvodnjavanje, ali i snabdevanje kanala vodom kada to gravitacionim putem nije moguće, kao i regulisanje nivoa vode.

  Na području Srednjobanatskog okruga evakuaciju suvišnih voda reguliše 35 crpnih stanica, kapaciteta 71,40 m³/s.

 • USTAVE

  Ustave su izgrađeni kao samostalni objekti ili zajedno sa predvodnicama u sastavu hidročvora koji gravitacionim putem vrše prebacivanje vode iz jednog u drugi kanal.

  Sastoje se iz tela ustave od čvrstog materijala koji se nalazi u zemlji i mehaničkog zatvarača koji se ručno ili mašinski pokreće. U sklopu ustave može da se nalazi i cevasti propust. Njihov osnovna funkcija je da regulišu nivo vode u kanalu.

Mehanizacija

GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA

POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA

TRANSPORTNA VOZILA

Vremenska prognoza za Srednji Banat
26°
35°
Mon
35°
Tue
27°
Wed
31°
Thu

Stanje voda

O nama

Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.
Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.
Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.

Kontakt

 • Adresa:

  Slobodana Bursaća 1a
  23 000 Zrenjanin
  Republika Srbija

 • Tel/fax:

  023/530-610

 • e-mail:

  srednjibanat@vodoprivredazr.rs
  dtdzr@ptt.rs

Posetite nas

Izrada web sajta Progressive Media