Vodni objekti

U cilju što efikasnijeg održavanja kanala, odnosno poslova na odvodnjavanju, navodnjavanju, ali i zaštiti od poplava preduzeće održava sledeće vodne objekte.

NASIPI

Nasip predstavlja linijski hidrotehnički objekat čija je osnovna funkcija zaštita naselja i okolnog terena od prodiranja vode. Grade se od prirodnih materijala, a njihova visina se reguliše u odnosu na merenja stogodišnjih vodostaja.
U nadležnosti Vodoprivrednog privrednog društva “Srednji Banat“ doo Zrenjanin su četiri opštine, odnosno Zrenjanin, Žitište, Sečanj i Nova Crnja na čijem području je izgrađeno ukupno 309 kilometara nasipa.

Oni obuhvataju dva sektora odbrane od poplava:

 1.  Sektor odbrane “Tisa” – D.17.
  • Leva obala Tise - 51,62 km
  • Leva obala Dunava - 8,96 km
  • Leva i desna obala Kanala Begej ( do hidričvora Stajićevo ) - 12,76 km
  • Desna obala Karašca - 3,53 km

   Što ukupno iznosi 76, 87 kilometara

 2. Sektor odbrane “Srednje – Banatski vodotoci” – D.20.
  • Desna obala Begej-Zrenjanin- hidročvor Stajićevo – 18,55 km
  • Desna obala Begej-Zrenjanin- hidročvor Stajićevo – 18,55 km
  • Leva i desna obala Starog Begeja – 71,74 km
  • Leva i desna obala Plovnog Begeja – 56,06 km
  • Leva i desna obala Tamiša – 63,04
  • Granični nasipi – 23,69 km 

Što ukupno iznosi 233,08 kilometara.

KANALSKA MREŽA

Kanali predstavljaju hidrograđevinske vodne objekte čija je osnovna funkcija prikupljanje i evakuacija viškova podzemnih i atmosferskih voda, koja se vrši gravitaciono.
Preduzeće svoju delatnost na održavanju sistema za odvodnjavanje obavlja na teritoriji četiri opštine što predstavlja ukupno 263 000 hektara. U tu svrhu je ukuno izgrađeno 3 124 kilometara kanalske mreže.

PROPUSTI I MOSTOVI

Propusti su objekti koji se postavljanju na mestima ukrštanja kanala sa putnom infrastrukturom, i omogućuju kretanje vode ispod puteva. U zavisnosti od oblika mogu biti cevasti propusti kružnog ili četvrtastog poprečnog preseka.

Dužina propusta zavisi od širin puta ispod kog prolaze. Na kanalskoj mreži koja je pod ingerencijom VPD “Srednji Banat” se nalazi 2 200 propusta i mostova.

CRPNE STANICE

Osnovna funkcija crpnih stanica je odvodnjavanje, ali i snabdevanje kanala vodom kada to gravitacionim putem nije moguće, kao i regulisanje nivoa vode. Na području Srednjobanatskog okruga evakuaciju suvišnih voda reguliše 35 crpnih stanica, kapaciteta 71,40 m³/s.

USTAVE

Ustave su izgrađeni kao samostalni objekti ili zajedno sa predvodnicama u sastavu hidročvora koji gravitacionim putem vrše prebacivanje vode iz jednog u drugi kanal. Sastoje se iz tela ustave od čvrstog materijala koji se nalazi u zemlji i mehaničkog zatvarača koji se ručno ili mašinski pokreće. U sklopu ustave može da se nalazi i cevasti propust. Osnovna funkcija je da regulišu nivo vode u kanalu.

O nama

Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.
Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.
Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.

Kontakt

 • Adresa:

  Slobodana Bursaća 1a
  23 000 Zrenjanin
  Republika Srbija

 • Tel/fax:

  023/530-610

 • e-mail:

  srednjibanat@vodoprivredazr.rs
  dtdzr@ptt.rs

Posetite nas

Izrada web sajta Progressive Media