Organizacija preduzeća

Organi upravljanja u preduzeću

Skupština

Direktor

Sektor za opšte i pravne poslove

Sektor za ekonomiku i računovodstvo

Poslovna jedinica za melioracije

Poslovna jedinica odbrana od poplava

Poslovna jedinica tehničke operative

Sektor za javne nabavke

Direktor

Poslovni sektor direktora

Sektor za opšte i pravne poslove

 • Rukovodilac sektora za pravne i opšte poslove
 • Samostalni pravni referent i referent kadrovskih i opštih poslova
 • Vozač putničkog vozila
 • Kafe kuvarica – servirka i radnik na telefonskoj centrali
 • Kurir
 • Spremačica
 • Portir

Sektor za javne nabavke

 • Službenik za javne nabavke i organizator za pravne poslove javnih nabavki
 • Referent za javne nabavke i organizator za finansijsku dokumentaciju
 • Referent za javne nabavke

Sektor za ekonomiku i računovodstvo

 • Rukovodilac

Služba finanansijske operative:

 • Referent finansijske operative
 • Blagajnik
 • Referent nabavke i prodaje
 • Referent računovodstva

Služba za knjigovodstvo:

 • Finansijski računovođa bilansista
 • Operater finansijskog knjigovodstva i obračuna zarade na računaru
 • Knjigovođa – operater materijalnog knjigovodstva, obaveza i potraživanja ( kupci i dobavljači ).

Savetnik direktora

Pomoćnik direktora za koordinaciju

Tehnički direktor

PJ Odbrana od poplava

 • Rukovodilac PJ
 • Inženjer za zaštitu životne sredine
 • Deonični tehničar
 • Hidrograđevinski radnik čuvar nasipa

Odeljenje šumarstva

 • Inženjer šumarstva
 • Tehničar šumarstva i I lice za BZR

PJ melioracije

 • Rukovodilac PJ
 • Inženjer za vodni sistem
 • Inženjer za melioracije
 • Inženjer za praćenje i obradu tehničkih podataka
 • Deonični tehničar
 • Hidrograđevinski radnik i čuvar kanala
 • Referent za geodetske poslove
 • Tehničar za praćenje radova i katastar objekata

Odeljenje tehničke pripreme:

 • Šef odeljenja tehničke pripreme
 • Glavni inženjer tehničke pripreme
 • Inženjer pripreme za građevinarstvo
 • Inženjer pripreme za melioracije
 • Tehničar pripreme za izradu normativa
 • Tehničar pripreme
 • Tehničar pripreme – kopirant i arhivar
 • Informatičar

PJ tehničke operative

 • Rukovodilac PJ
 • Mašinski inženjer za crpne stanice i radionicu
 • Inženjer tehničke operative – elektro radovi
 • Tehničar tehničke operative
 • Administrativni radnik

Odeljenje mašinske radionice i crpnih postrojenja :

 • Šef odeljenja mašinske radionice i crpnih postrojenja
 • Mehaničar za građevinsku mehanizaciju
 • Mehaničar traktorske mehanizacije
 • Mehaničar traktorske mehanizacije – pomoćnik
 • Mehaničar za održavanje crpnih postrojenja
 • Mehaničar hidromašinskih postrojenja
 • Mehaničar hidromašinskih postrojenja – mehaničar
 • Automehaničar
 • Pomoćnik automehaničara
 • Autoelektričar KV
 • Metalostrugar
 • Metalostrugar za crpna postrojenja
 • Zavarivač
 • Električar mašinske radionice i crpnih postrojenja
 • Magacioner
 •  Pomoćnik magacionera
 • Kartotekar magacinske kartoteke
 • Pomoćni poslovi i održavanje čistoće radionice
 • Rukovaoc crpne stanice

Odeljenje transporta i traktorske mehanizacije :

 • Šef odeljenja transporta i traktorske dokumentacije
 • Tehničar transporta
 • Vozač vozila preko 5t. nosivosti sa ugrađenom dizalicom i prikolicom terenskog vozila
 • Vozač vozila preko 3,5 t nosivosti i terenskog vozila
 • Vozač vozila sa cisternom
 • Glavni rukovaoc traktorskim i priključnim mašinama
 • Rukovaoci traktorskim i priključnim mašinama

Odeljenje građevinske mehanizacije

 • Inženjer u građevinskoj operativi
 • Šef odeljenja građevinske mehanizacije
 • Tehničar građevinske mehanizacije
 • Terenski tehničar građevinske mehanizacije
 • Glavni rukovaoc građevinskih mašina
 • Pomoćnik rukovaoca građevinskih mašina

O nama

Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.
Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.
Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.

Kontakt

 • Adresa:

  Slobodana Bursaća 1a
  23 000 Zrenjanin
  Republika Srbija

 • Tel/fax:

  023/530-610

 • e-mail:

  srednjibanat@vodoprivredazr.rs
  dtdzr@ptt.rs

Posetite nas

Izrada web sajta Progressive Media