Politika kvaliteta i usluga preduzeća

Politika našeg preduzeća zasniva se na savremenim i tržišno orijentisanim principima čiji je osnovni cilj da zadovolji potrebe zaposlenih, ali i poslovnih partnera.


Pretendujemo da budemo lideri u izvođenju hidrotehničkih radova na ovim prostorima sa ciljem kontinuiranog unapređenja sistema poslovanja i izvođenja radova.


Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.


Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.


Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.


Održavanje i unapređenje kvaliteta rada, ali i poslovanja preduzeća je kontinuirana obaveza zaposlenih na svim nivoima.

O nama

Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.
Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.
Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.

Kontakt

 • Adresa:

  Slobodana Bursaća 1a
  23 000 Zrenjanin
  Republika Srbija

 • Tel/fax:

  023/530-610

 • e-mail:

  srednjibanat@vodoprivredazr.rs
  dtdzr@ptt.rs

Posetite nas

Izrada web sajta Progressive Media