ZАVRŠENI RADOVI NA PODSISTEMU „MEĐA“

JVP „Vode Vojvodine“ završilo je radove na dvonamenskom sistemu za navodnjavanje „Međa“. Ovo su ujedno i prvi okončani radovi u Vojvodini koji se finansiraju iz programa izgradnje sistema za navodnjavanje preko Abu Dabi fonda.
Dvonamenski sistem „Međa“ pripada Opštini Žitište i obuhvata kanale sistema za odvodnjavanje na potezu od asfaltnog puta Srpski Itebej – Međa na severu, naselja Međa na istoku, patrolne staze na granici sa Rumunijom na jugu i granice sa katastarskom opštinom Srpski Itebej na zapadu.


Radovi koji su izvedeni obuhvatali su uređenje kanalske mreže, što je podrazumevalo čišćenje kanala od vegetacije, uređenje inspekcionih staza, mašinsko profilisanje kanala – izmuljenje i razastiranje i uređenje zemljanih deponija.Takođe, rekonstruisano je sedam propusta koji se nalaze na tri kanala i postavljene su četiri tipske cevaste ustave na bočnim kanalima.

Ovim radovima kanali su dovedeni u dvonamensku funkciju i mogu da snabdevaju vodom 762 hektara poljoprivrednih površina.

Ukupna vrednost ovih radova je je 141.917,00 evra, a izvođač radova bio je VP „Srednji Banat“ Zrenjanin.

O nama

Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.
Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.
Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.

Kontakt

 • Adresa:

  Slobodana Bursaća 1a
  23 000 Zrenjanin
  Republika Srbija

 • Tel/fax:

  023/530-610

 • e-mail:

  srednjibanat@vodoprivredazr.rs
  dtdzr@ptt.rs

Posetite nas

Izrada web sajta Progressive Media