ZAVRŠETAK RADOVA NA UREĐENJU KANALSKE MREŽE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ U PREDVIĐENOM ROKU

Radovi na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Sečanj biće realizovani u predviđenom roku, odnosno do 30. novembra 2021. godine. Ovim projektom je ukupno obuhvaćeno 15 824 metara kanalske mreže na teritoriji katastarskih opština Konak, Neuzina, Šurjan i Sečanj.

 

Radovi obuhvataju obeležavanje trase kanala i geodetsko snimanje, uklanjanje biljne vegetacije, mašinsko izmuljenje kanala bagerom i razastiranje iskopanog zemljanog materijala buldozeom duž kanala.

Cilj ovih radova je da se obezbedi potpuno funkcionisanje kanalske mreže i nesmetano obavljanje poljoprivrednih radova na okolnim poljoprivrednim parcelama.

Investitori radova su Autonomna pokrajina Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Javno preduzeće „Vode Vojvodine“ i Opština Sečanj, a ukupna vrednost radova je 14. 285.714,29 dinara.

O nama

Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.
Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.
Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.

Kontakt

 • Adresa:

  Slobodana Bursaća 1a
  23 000 Zrenjanin
  Republika Srbija

 • Tel/fax:

  023/530-610

 • e-mail:

  srednjibanat@vodoprivredazr.rs
  dtdzr@ptt.rs

Posetite nas

Izrada web sajta Progressive Media