RADOVI NA SISTEMU ZA ODVODNJAVANJE ELEMIR-ARADAC

 

Uprkos lošim vremenskim uslovima u toku su radovi na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na sistemima za odvodnjavanje Elemir-Aradac, koji pripada katastarskoj opštini Elemir i na sistemu Elemir-Aradac koji se nalazi na teritoriji katastarske opštine Aradac.

Na sistemu koji se nalazi na ko Elemir se vrši tarupiranje kanala, izmuljenje bagerom u dužini od 12 630 metara, razastiranje zemljanog materijala i postavljanje propusta, dok se isti radovi izvode na istom sistemu koji pripada katastarskoj opštini Aradac u dužini od 15950 metara.

Završetak radova, čiji su investitori Javnovodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“, Autonomna pokrajina Vojvodina i Grad Zrenjanin, se očekuje u narednim danima.

O nama

Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.
Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.
Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.

Kontakt

 • Adresa:

  Slobodana Bursaća 1a
  23 000 Zrenjanin
  Republika Srbija

 • Tel/fax:

  023/530-610

 • e-mail:

  srednjibanat@vodoprivredazr.rs
  dtdzr@ptt.rs

Posetite nas

Izrada web sajta Progressive Media