UVEDENA REDOVNA ODBRANA OD POPLAVA NA TAMIŠU

 

Usled velikih količina padavina uvedene su mere redovne odbrane od poplava na reci Tamiš od Sečnja do granice sa Republikom Rumunijom.

Tokom prethodnih dana uvedena je redovna odbrana od polava na sektoru Tamiš na tehničkim deonicama D.20.4.3 desni nasip od državne granice do Sečnja u dužini od 16,30 kilometara i D.20.5.1 levi nasip od državne granice do Sečnja u dužini od 14,23 kilometara.

Potrebno je napomenuti da današnja merenja pokazuju da je na merodavnim vodomerima u Jaši Tomić u 6 časova vodostaj iznosio 392 cm što jasno ukazuje da je on u stagnaciji sa tendencijom blagog opadanja.

Dežurne ekipe Vodoprivrednog preduzeća „ Srednji Banat“ doo Zrenjanin su na terenu i svakodnevno vrše osmatranje odbrambene linije na vodotokovima i potpuno su spremni da reaguju ukoliko bude bilo potrebno.

O nama

Zahvaljujući adekvatnoj i savremenoj mehanizaciji spremni smo da efikasno odgovorimo na sve zahteve naših poslovnih klijenata, a da pritom realizacija projekata bude jednako kvalitetna i blagovremena.
Osnovni zadatak rukovodstva, odnosno, menadžmenta preduzeća je da obezbedi resurse, dok je zadatak zaposlenih i privremeno angažovanih radnika da svoje obaveze obavljaju savesno, odgovorno i u odgovarajućem vremenskom okviru.
Upravo ova formula je garancija dugoročnog uspeha i odgovarajućeg kvaliteta usluga.

Kontakt

 • Adresa:

  Slobodana Bursaća 1a
  23 000 Zrenjanin
  Republika Srbija

 • Tel/fax:

  023/530-610

 • e-mail:

  srednjibanat@vodoprivredazr.rs
  dtdzr@ptt.rs

Posetite nas

Izrada web sajta Progressive Media